OPEN BRIEF

Middenveldorganisaties maken zich ernstig zorgen over voorstellen Vlaamse regeringsonderhandelingen.

OPEN BRIEF, 30 AUGUSTUS 2019

Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle domeinen van de samenleving. Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor burgers in een sterkere positie.  Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden structurele drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en aangekaart, laat staan bestreden.

Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt.  Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de  inclusieve samenleving en voor de democratie waar we naar streven. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken en verdedigen onze grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt.

Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang. 

Deze open brief wordt ondertekend door:

11.11.11
Acli Vlaanderen vzw
ACOD Cultuur
ACOD-LRB-Brussel/CGSP-ALR-Bruxelles
ACOD VRT
ACV
ACV Puls
AIF+
Artforum – Urban Woorden
Bataljong vzw
BRAL Brussel
Buurtwinkel Anneessens
Çavaria
Chirojeugd Vlaanderen
De Ambrassade
De Federatie
De Link vzw
De Sloep vzw
De Wakkere Burger
De Wereld Morgen
Demos
Doof Vlaanderen
Ella vzw
FAAB vzw
FairFin
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Federatie Wereldvrouwen vzw
Femma
Feniks vzw
FMDO
Formaat +
Foyer vzw
Furia
Gams vzw
Gastvrij Netwerk vzw
Gastvrij Sint-Truiden vzw
GRIPvzw
Groep Intro
Hand in Hand Tegen Racisme
Hart Boven Hard
Huis der Gezinnen – CEMG vzw
Internationaal Comité
JINT vzw
JOETZ vzw
KAJ
Kazou
Kif Kif
Kind en samenleving vzw
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
KLJ
KSA
KVLV
Labo vzw
LEJO vzw
Liga voor Mensenrechten
Limburgs Platform Vluchtelingen
Markant vzw
Masereelfonds
Mensen van de Weg
Merhaba
Minderhedenforum
Moeders voor de Vrede vzw
Motief vzw
Nederlandstalige Vrouwenraad
Netwerk Tegen Armoede
Okra vzw
Orbit
OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Palhik Mana vzw
Pax Christi Vlaanderen
Progress Lawyers Network
Rainbow Friends
ROJM
ROOTS vzw
RoSa vzw
Samenlevingsopbouw
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sensoa
S-PLUS vzw
S-SPORT//RECREAS vzw
Sint-Vincentius Limburg
Socialistische Mutualiteiten
Socius
Stamp Media
Studio Sesam
Tumult
Turkse Unie Van België
Uit de Marge
Unie van Turkse Verenigingen
Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu
Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Verenigde Verenigingen
VFG vzw
Victoria Deluxe
VIVA-SVV vzw
Vlaams ABVV
Vlaamse Jeugdraad
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
VOEM vzw
Vormingplus Brugge
Vormingplus Oost-Brabant
Vormingplus Waas-en-Dender
Vormingplus Zuid-West-Vlaanderen
Welcome in Mechelen vzw
Welzijnszorg vzw
YWCA
Zij-kant
vzw Zijn

Wil je onderschrijven en op de hoogte blijven?

Volg deze website

Doe mee met 5 andere volgers

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag